Elektronik Hurda Fiyatları

Atık Elektronik Ürünler

Dünya da ve ülkemizde atıkların geri dönüşümü büyük bir önem taşımaktadır. Artık atık maddelerin doğaya salınması devri eskide kalmış ve bu durumla ilgili gerekli önlemler alınmıştır. Özellikle elektronik hurda ürünlerin toplanması ve geri dönüşümü yapılarak çevreye zararlarının engellenmesi ayrıca ekonomiye katkı sağlaması oldukça önemli gelişmelerdir.

Bilgisayar, bilgisayar parçaları, cep telefonu ve parçaları, elektronik kart ve hatta akü hurdaları çevreye önemli zararlar vermekte ve bu yüzden izinli, sertifikalı ve belgeli firmalarca bu hurdalar toplanmaktadır.

Çevreye zararı fazla olan önemli atıklardan biri de akülerdir. Akü satışlarında depozito uygulaması yapılmaktadır. Depozito uygulamasının nedeni, yeni akü alımında, eski akünün de satıcıya teslim edilmesini sağlamak ve geri dönüşüm yapılarak hem çevrenin korunması hem de yeniden kazanımın sağlanmasıdır.

Akü kurşun, sülfürik asit ve poliprolen kutudan oluşmakta ve bunlardan poliprolen kutu ve kurşun parçaları yüzde yüz geri kazanılmaktadır. Sülfürik asit ise genellikle nötralize edilmektedir. Elektronik hurda fiyatları alıcıya göre farklılıklar gösterse de aslında sabit bir alım bedelleri bulunmaktadır. Akümülatör hurdaları her yıl belirlenen belirli bir depozito miktarının iade edilmesi ile geri alınır. Bu konuda firmalarla görüşmek en doğrusudur.

Kaynak: http://www.elektronikatik.net © Copyright Makaleyi izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.